Tube ventilation

Tube ventilation

Overtryksventilation via indblæsning gennem pose til kalvestalde. Ventilatorer er testet i SjF vindtunnel, derved kan tubens længde og diameter dimensioneres, så den passer nøjagtig til den enkelte stald.

  • Rotor Tubeventilation øger kalvesundheden.
  • Fjerner ammoniak fra dyrenes opholdszoner.
  • Reducerer luftvejslidelser med op til 70%.
  • Nedbringer dødelighed.
  • Større sundhed - mindre medicin - bedre tilvækst.
  • Mindre foder - mindre arbejde - større omsætning - bedre økonomi.

Se vores film omkring tube ventilation eller se vores brochure her.