Dr. Timer

Dr. Timer

Temperatur afhængig timer​

  • 4 timere kører et antal sekunder, hver gang der er gået et tidsrum svarende til angivet antal minutter
  • Cyklus tid kan indstilles i spring; vælg mellem 2, 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360 eller 480 minutter, individuelt for hver timer
  • Køretiden varierer med temperaturen fra min. til max. antal sekunder, som angives. Temperatur - båndet angives med høj og lav værdi
  • De 4 timere deles om tiden (må ikke køre samtidigt, da vandtrykket så bliver for lavt). D.v.s. max 25 % til hver. Kan dog sættes til at køre mere, men så bliver det samtidigt med de andre. Fabriksindstilling: Ved 30°C køres 30 sekunder hver 10 minutter
  • Konstantfunktion til kørsel hele tiden, eller man kan indstille til at køre et fast antal sekunder for hver cyklus
  • Alarmgrænser for høj og lav temperatur, kabelbrud og kortsluttet indgang
  • Datalogning af temperatur
  • Periode for aktiv / afbrudt. Der kan indstilles 2 tidspunkter, hvor i mellem funktionen er aktiv. Udenfor tidspunkterne kører dyserne så ikke - for eks. om natten. Individuel for hver timer
  • Kommunikation med Dr.Bell TALECOMPUTER / alarmanlæg. Kan betjenes gennem telefon​