Dr. Sherlock Graph​

Dr. Sherlock Graph​

Temperatur - Alarm

 • ​Alarmovervågning af 10 temperatur-indgange samt udetemperatur
 • Perfekt overblik og brugervenlig betjening, indgange kan navngives
 • Talecomputer/telefonopkaldsfunktioner kan leveres til indbygning.
 • Min/Max alarmgrænser samt relativt i forhold til normaltemperatur
 • Mulighed for hedebølge-kompensation på REL og alarmgrænser
 • RS 485 kommunikationsport
 • Datalogning med grafisk visning af temperatur-kurver
 • Mulighed for "bløde" alarmer samt alarmer kun i dagtimerne
 • Fåes med GSM modul (Mobilnet)
 • Leveres også med andre sprog end dansk

​Brugervenlig betjening

 • Højre drejeknap giver lynhurtig adgang til de overskuelige menuer.
 • Venstre drejeknap benyttes til at vælge indgang for eventuelle ændringer af alarmgrænser m.m.
 • Alarmtilstande angives i klar tekst
 • Logisk opbygning og forklarende tekst gør manualen stort set overflødig.
 • Visning og mulighed for ændring af telefonopkaldsfunktioner.

​Brugertilpasning

 • Indgange kan navngives sigende.
 • Ændringer overføres automatisk til talecomputeren.
 • Hver indgang kan vælges som enten temperatur-overvågning eller som ON/OFF indgang (foder ell. lign.)

​Perfekt overblik

 • Display viser alle temperaturer samt alarmstatus for hver indgang
 • Alt betjenes fra panelet
 • Ingen termostater der skal indstilles for hvert enkelt rum

Alarmering

 • Min/Max absolut temperatur-alarm
 • Min/Max relativ temperatur-alarm i forhold til "normal-temperatur" som er et målt gennemsnit fra kl. 6 til kl. 7
 • Udover lyn/transientbeskyttelse, er der også filter for kortvarige (ubetydelige) alarmer.​

Graduerede alamer

Hver indgang kan vælges til at alarmere efter behov:

 • med både horn og telefonopkald.
 • kun horn
 • kun i dagtimerne
 • kun som beep og ved forespørgsel (blød alarm)

Kompensering for hedebølge

 • Man kan undgå fejlalarmering på varme dage ved at aktivere et sommertillæg = antal °C som indetemperaturen har lov at overstige udetemperaturen.
 • Kan indstilles individuelt for hver indgang.

​Sikkerhed

 • Alarm for fejl - kortslutning og kabelbrud - på indgange.
 • Alarm ved for lav forsyningsspænding.
 • Temperaturfølere og betjeningspanel er IP 65.
 • Mulighed for automatisk test af akkumulator hver dag kl.8.00
 • Mulighed for ugentlig / månedlig testopkald

​Grafisk visning

På en nem og overskuelig måde vises:

 • kurver over temperaturforløb
 • Højeste og laveste værdi
 • Alarmtilstand

​Talecomputer

Besked i klar tale samt SMS

 • Talecomputer foretager alarmopkald pr. telefon med besked i klar tale. Også GSM mobilnet
 • Fjernbetjening af alle funktioner fra telefon.
 • Kan sende alarmbeskeder som SMS og modtage kvitteringer, forespørgsler og indstillinger som SMS-beskeder

​Kommunikation

Der er indbygget RS485-port for PC og Talecomputer

 • Kommunikation med PC med for præsentation af kurver over temperaturforløb. Fjernbetjening - f.eks. indstilling af alarmgrænser. Stop og start overvågning af indgange. Dette kan også foregå via telefonnettet ved hjælp af modem.
 • Ved hjælp af talecomputer kan forespørgsler og betjening også foregå via telefonnettet.

​Udvidelsesmuligheder

 • Kan udvides med flere enheder, der kører i netværk
 • Overvågning af O2 og pH-værdi samt andre parametre på forespørgsel