Dr. Cropstore

Dr. Cropstore

Styring af lager-temperatur

  • Styrer ventilation / køling og / eller opvarmning
  • Styring efter differens mellem inde - og udetemperatur
  • Frostsikring
  • Styrer recirkulation - opblanding af udeluft rumluft
  • Enkel og overskuelig betjening
  • Spuletæt efter IP65
  • Alarmfunktion
  • Indbygget datalogning
  • RS485 - port for tilslutning af PC og Talecomputer, der kan give besked i klar tale: Alarmårsag og udtale af aktuelt målte temperatur

Brugervenlig betjening

En kombination af to drejeknapper giver en lynhurtig adgang til alle registre. Medfølgende laminerede A4-ark gør det i praksis ud for betjeningsvejledning.​

2 rumtemperaturfølere

Føler nr. 2 kan også anvendes til at styre recirkulationsspjæld ved hjælp af en servomotor, således at man kan blande kold og udeluft med rumluften inden den blæses ind på lageret.

Frostsikring

Der er indbygget frostsikring, hvor man indstiller en temperatur, for eks. 1 grad hvorunder anlægget ikke må køre.

Datalogning

Der er indbygget datalogger, der gemmer alle måleværdier samt styringsparametre - med tilhørende tidspunkt. Data kan vises som kurver på PC.

Dr. Cropstore har masser andre funktioner kan kontaktes for at høre om bla. Recirkulation, Kørsel efter differens mellem inde- og udetemperatur, Alarmfunktioner, Varmereulering, Kommunikation.​