PI indblæsningsenhed Ø520 - Ø820

PI indblæsningsenhed Ø520 - Ø820

Rotors indblæsningsenheder er designet for optimal luftydelse samt fordeling af den indtagne luft. Taghætten er udført i vejrbestandig glasfiber, smigpladen profileres til den aktuelle tagplade og er sammenstøbt med rørgennemføring. Dette sikrer fuldstændig tæthed ved montage. Samtidig opnås, at indblæsningen bliver selvbærende, dvs. ingen wire m.v. i staldrum eller på tag. Indblæsningsenheden er forsynet med en luftblander, som sikrer en god og ensartet opblanding af den indtagne luft.

Fås med både top og sidesmig. 

Taghætten kan leveres i flere forskellige standardfarver.​

A 520

a: 520 mm
h:  800 mm
e:  200 mm
c:  450 mm
g:  240 mm
dt: 1050 mm

A 640

a:  640 mm
h:  800 mm
e:  200 mm
c:  450 mm
g:  240 mm
dt: 1180 mm
    ​

A 820

a:  820 mm
h:  800 mm
e:  200 mm
c:  450 mm
g:  240 mm
dt: 1350 mm