Brandventilation

Brandventilation

Udregnes i.h.t. Brandteknisk Notat 102250 med Cv faktor 0,51

Den geometrisk åbningsareal udregnes efter den aerodynamisk åbningsareal.​

Systemet leveres til bl.a. flis- og halmlager til fjernvarmeværker.

Kan også bruges til andre lagerhaller, hvor der forlanges brandventilation.​