Dr. Heron

Dr. Heron

Temperatur-styring

  • Intelligent temperatur - styring med enkel betjening
  • Speciel PID - reguleringsteknik formindsker temperaturudsving
  • Gradueret minimum - ventilation hjælper med at tilpasse luftfugtigheden
  • Mulighed for udetemperatur - kompensering af ventiler og alarm
  • Trinløs ventilator - regulering eller indbygget strømforsyning til servomotorer
  • 3 stk. 0 - 10 V udgange for spjældmotorer og frekvensomformer
  • Alarmfunktioner med absolutte og relative grænser samt hedebølgefunktion
  • Rs485 - port for alarmanlæg samt fjernbetjening fra PC og telefon

Brugervenlig betjening

En drejeknap giver lynhurtig adgang til visning af styringens indstillinger. Medfølgende laminerede A4-ark gør det i praksis ud for betjeningsvejledning

PID - regulering

Speciel PID - reguleringsteknik styrer varme og ventilation så temperaturen holdes med mindst muligt udsving. On / Off varme styres, så det fungerer lige så godt som trinløs styret.​

3 stk. 0 - 10 V udgange

Der er 0 - 10 V udgange for spjældmotorer til indsugningsventiler, udsugningspjæld og ventilatorhastighedsregulatorer. Hvordan forholdet mellem disse skal være, vælges ved at vælge staldtype.

Udetemperaturskompensering

Ventil - stillingen kan kompenseres for udetemperaturen. Her kan man indstille hvor meget og hvilket temperatur - område, det skal ske over.

Timer for overbrusning

Der er indbygget timer for styring af overbrusning. Der kan indstilles hvor tit funktionen skal aktiveres, samt hvor længe som funktion af udetemperaturen.

Dr. Heron har mange flere funktioner bl. a. Gradueret minimum ventilation, Alarmfunktion, Datalogning, Kommunikation kontakt Rotor A/S for mere information eller brochure tilsendelse.​